Dekanské voľno

napísal (počet komentárov: 0)

 

Dekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

 

v súvislosti s voľbou kandidáta na dekana fakulty

udeľuje dňa

 

21.marca 2024 v čase od 7:00 do 12:00 h

 

dekanské voľno

 

všetkým študentom a zamestnancom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja

SPU v Nitre

Ísť späť