Dekanské voľno

napísal (počet komentárov: 0)

 

Dekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

 

v súvislosti s konaním 2. kola prezidentských volieb

udeľuje dňa

 

6. apríla 2024

 

dekanské voľno

 

študentom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja

SPU v Nitre

Ísť späť