Dekanské voľno

napísal (počet komentárov: 0)

 

Dekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

 

v súvislosti s konaním Fakultnej študentskej vedeckej konferencie

udeľuje dňa

 

18. apríla 2024 (t.j. vo štvrtok)

 

dekanské voľno

 

všetkým študentom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

na I., II. a III. stupni štúdia.

Ísť späť