Druhé medzinárodné partnerské stretnutie k projektu ETICOF

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 15. a 16. januára 2024 sa v nemeckom Erfurte uskutočnilo v poradí druhé medzinárodné partnerské stretnutie v rámci projektu ETICOF. Hostiteľskou inštitúciou bola Univerzita aplikovaných vied Erfurt. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z partnerských inštitúcii, ktorými sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SK), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (ČR), Thüringer Ökoherz e.V. (Nemecko) a Maďarská univerzita poľnohospodárstva a prírodných vied (Maďarsko). Pracovné rokovanie partnerov prebiehalo v priestoroch Fakulty krajinnej architektúry, záhradníctva a lesníctva.

Dvojdňový program stretnutia bol zameraný predovšetkým na pracovný balík, ktorého cieľom je vytvorenie učebných osnov na základe analýzy údajov získaných od konvenčných farmárov, ako aj od farmárov, ktorí prešli z konvenčného na ekologické poľnohospodárstvo. V rámci pracovného programu partneri prezentovali výsledky prieskumu, v rámci ktorého od farmárov údaje dotazníkovou metódou získali a následne analyzovali. Na základe prezentovaných výsledkov určili hlavné tematické okruhy učebných osnov.

Okrem učebných osnov partneri prerokovali aj otázky spojené s manažmentom a koordináciou projektu, šírenie výsledkov projektu a jeho propagáciu, ako aj plánovanie ďalších aktivít v nasledujúcom období. Súčasťou programu bolo aj stretnutie so študentmi hostiteľskej univerzity, počas ktorého partneri z Česka, Maďarska a Slovenska prezentovali spôsob implementácie ekologického poľnohospodárstva vo svojich krajinách. V závere stretnutia partneri navštívili za účelom výmeny praktických skúseností podnik, ktorý sa zaoberá ekologickou výrobou osív.

 

Ísť späť