Habilitačná prednáška na fakulte Ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 9.jula 2020 sa uskutočnila na Fakulte ekonomiky a manažmentu habilitačná prednáška nášho kolegu Ing. Ivana Takáča,PhD., z katedry Európskych politík.Témou vedeckej časti habilitačnej prednášky, bola problematika týkajúca sa Trhu s poľnohospodárskou pôdou.

Vedecká rada FEM SPU v Nitre v ten istý den na svojom zasadnutí tajným hlasovaním rozhodla o udelení titulu docent  pre Ing.Ivana Takáča ,PhD.

Gratulujeme!
 
 
 
 
 

Späť