Magisterské online štúdium v Manažmente Udržateľnosti

napísal (počet komentárov: 0)

Tento magisterský študijný program ponúka jedinečnú kombináciu technického a manažérskeho vzdelania v oblasti udržateľnosti so silným zameraním na prax. Štúdium vás vybaví súborom zručností, ktoré reagujú na rastúci dopyt, keď podniky zavádzajú udržateľnosť do svojich stratégií a procesov.

Ísť späť