Medzinárodná vedecká konferencia „Fast-growing trees and plants grown for energy purposes“ na FEŠRR

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 4. a 5. septembra 2019 sa v priestoroch Kongresového centra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Fast-growing trees and plants grown for energy purposes“. Medzinárodnú vedeckú konferenciu zorganizovala Katedra regionálnej bioenergetiky v spolupráci s Katedrou environmentálneho manažmentu. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou dekanky FEŠRR doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD. Na konferencii odznelo 14 vyžiadaných prednášok zahraničných (Japonsko, Maďarsko, Ukrajina) a domácich autorov, z univerzitného prostredia, poľnohospodárskeho výskumu, priemyslu a praxe. Prednášky boli doplnené posterovou sekciou. 

Viac informácií nájdete TU

Späť