Medzinárodná prípadová štúdia International Master of Science in Rural Development

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodná prípadová štúdia International Master of Science in Rural Development

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre prebiehala v dňoch od 6. do 31. júla 2015 medzinárodná prípadová štúdia v rámci programu Erasmus Mundus – International Master of Science in Rural Development  pod názvom „Are Stakeholders Ready for Community Led Local Development – Sú lokálni aktéri pripravení na miestny rozvoj riadený komunitou (CLLD)?“. Fakulta na svojej pôde privítala 10 študentov z krajín Európskej únie (Taliansko, Slovensko) a zo 6 mimoeurópskych krajín (Bangladéš, USA, Mexiko, Nikaragua, Libanon, Japonsko).

Študenti v rámci prípadovej štúdie na základe teoretickej prípravy vytvorili hodnotiace nástroje, pomocou ktorých následne hodnotili miestne akčné skupiny (MAS) v rôznych regiónoch Slovenska. Formou interview získavali poznatky aj od pracovníkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Pôdohospodárskej platobnej agentúry i Nitrianskeho samosprávneho kraja. Počas pobytu na SPU v Nitre študenti navštívili miestne akčné skupiny v Zbehoch (MAS Radošinka), Santovke (Tekov - Hont), Nemšovej (MAS Vršatec), Levoči (MAS LEV), Tisovci (Muránska planina), Jablonove nad Turňou (MAS Kras) a vo Veľkých Teriakovciach (MAS Malohont).

Prezentáciu výsledkov študenti realizovali na záverečnej konferencii na SPU v Nitre dňa 31. júla 2015. Okrem prezentovania vlastných výsledkov prebiehala aj diskusia s pozvanými hosťami, medzi ktorými nechýbali zástupcovia miestnych akčných skupín i ministerstva pôdohospodárstva.     

Počas záverečného dňa dekanka FEŠRR, prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., odovzdala úspešným absolventom štúdie certifikát potvrdzujúci absolvovanie prípadovej štúdie ako povinnej súčasti spoločného medzinárodného štúdia v oblasti rozvoja vidieka.

Viac informácií o prípadovej štúdii nájdete na http://www.fesrr.uniag.sk/en/case-study-2015/

Späť