Návšteva z Moldavska a Macedónska

napísal (počet komentárov: 0)

 V dňoch 09.-12.októbra zorganizovala Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja odborné podujatie v rámci projektu Vyšehradského fondu pod názvom "Let´s rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational local action groups". Odborného študijného a praktického pobytu sa zúčastnili projektoví manažéri z Moldavska a Macedónska, ako aj starostovia moldavských samospráv. Program sa realizoval počas dvoch dní, v rámci ktorých mali účastníci možnosť navštíviť dve miestne akčné skupiny (MAS) v rámci Slovenska: MAS Radošinka a MAS Kopaničiarsky región. Hostia využili príležitosť stretnutia a diskusie s manažérmi a členmi MAS, pričom ich eminentný záujem sústredili na prípravu  integrovanej stratégie miestneho rozvoja a participáciu jednotlivých aktérov rozvoja. V nadväznosti na návštevu vo vybraných miestnych akčných skupinách pokračoval program workshopom na vytvorenie stratégie pre vznik miestnej akčnej skupiny. Podnetné boli najmä prezentácie inovatívnych nástrojov tvorby stratégie rozvoja so simuláciou tvorby konkrétnej stratégie, ako ja diskusie vedúce k hľadaniu prienikov pre spoluprácu medzi obcami v Moldavsku a v Macedónsku.  Medzinárodné podujatie prispelo aj k zahájeniu prvých krokov k realizácii možnej cezhraničnej spolupráce so slovenskými miestnymi akčnými skupinami.

Späť