Návšteva z Univerzity La Plata, Argentína

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 2-10. júla 2019 hostí naša fakulta vďaka grantovej podpore z programu ERASMUS+ K107 prof. Leonarda Pastorina z partnerskej univerzity La Plata v Argentíne. Počas akademickej pedagogickej mobility zabezpečil prof. Pastorino výberovú prednášku na Katedre práva našej fakulty, v ktorej priblížil zaujímavú problematiku právnej ochrany vody v Argentíne, ako aj spoločné hospodárenie s týmto prírodným zdrojom. Odbornej prednášky sa zúčastnili pedagógovia fakulty, ako aj mladí vedeckí pracovníci, ktorí prispeli k prínosnej odbornej diskusii tohto podujatia. Počas návštevy prezentoval argentínsky kolega aj svoju univerzitu a možnosti pre rozvoj a spestrenie našej doterajšej spolupráce. Veríme, že tradícia vzájomných akademických mobilít za účelom výuky i medzinárodných vedeckých podujatí bude mať i v ďalších rokoch úspešné pokračovanie.

Ísť späť