Návšteva z Univerzity Pardubice

napísal (počet komentárov: 0)

Fakulta EU štúdií a Regionálneho rozvoja  dlhodobo   spolupracuje s Univerzitou Pardubice, Fakultou ekonomickou a správnou a pozýva, ako aj vysiela pedagógov i študentov v rámci Erasmus  na prednáškové pobyty, stáže i školenia.

Od 18.6.2019 do 20.6. 2019 navštívil v rámci programu Erasmus Mgr. Jan Mandys, PhD. z vyššieuvedenej univerzity, Ústavu správnych a sociálnych vied,  Fakulty ekonomicko-správní, našu Katedru práva a predniesol pre zahraničných  študentov zaujímavé témy študijných programov poskytovaných na Fakulte ekonomicko-správní v anglickom i domácom jazyku.

Pri prezentácii neopomenul zdôrazniť význam zahraničných študentov a internacionalizáciu. Ďalej   zdôraznil aj  záujem fakulty prijímať študentov na  doktorandské študijné programy a zvyšovať počty českých a slovenských študentov v anglických programoch. Študentom priblížil okrem výučby na fakulte i život v meste Pardubice.

Po prednáške sa uskutočnila diskusia so zamestnancami katedry ohľadne spoločného projektu ERDI - Empowering Regional Development and Innovations  562603-EPP-1-2015-1-FI EPPKA2-KA, realizovaného od 2016-2018, v ktorom bola partnerom aj SPU a Univerzita Pardubice a diskutovali o spoločnom workshope a ďalšom možnom pokračovaní projektu.

Jan Mandys referoval o outdoorovej výuke, ktorú jeho fakulta organizuje pre študentov. Vyzdvihol nutnosť posilňovať kompetencie študentov v oblasti „soft skills“. Študentov je nutné pripravovať na bežné komunikačné situácie a zvládanie záťaže, čo  inak než v praktickej výučbe nie je možné.

Ísť späť