Nová organizačná štruktúra na FEŠRR

napísal (počet komentárov: 0)

S účinnosťou od 1.9.2021 vznikli na fakulte 4 ústavy. Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka, kde bola poverená vedením doc. Ing. Jana Jarábková,PhD., Ústav Európskych politík a verejnej správy, kde bola poverená vedením doc. Ing. Ľubica Rumanovská,PhD., Ústav enviromentálneho manažmentu - povereným vedúcim bol doc. Ing. Martin Prčík PhD., a Ústav práva kde bola poverená vedením  prof. JUDr.Anna Bandlerová,PhD.

Okrem ústavov, súčasťou fakulty zostáva naďalej Centrum medzinárodných programov s vedúcim Ing. Norbertom Florišom, PhD.

Ísť späť