Nová výzva Erasmus+ na rok 2023

napísal (počet komentárov: 0)

Nová výzva Erasmus+ na rok 2023

Európska komisia vyhlásila dňa 23.11.2022 novú výzvu na predkladanie projektov Erasmus+ na rok 2023. Naplánovaný ročný rozpočet je vo výške 4,2 miliardy EUR a hlavným cieľom v budúcom roku bude podpora inklúzie, aktívneho občianstva a podpora zelených a digitálnych transformácií.

Na základe otvorených výziev na predkladanie projektových žiadostí môže o financovanie požiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Viac informácií o výzvach a termínoch na podávanie projektových žiadostí nájdu záujemci na nasledovných webových stránkach:

https://www.erasmusplus.sk/vyzva-2023/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities

Ísť späť