Nový prodekan na fakulte

napísal (počet komentárov: 0)

S účinnosťou od 15.9.2021 bol menovaný za prodekana pre rozvoj Ing. Maroš Valach, PhD.

Ísť späť