Podujatia Programu Baltickej univerzity v zimnom semestri v akademickom roku 2015/2016 pre študentov a pedagógov

napísal (počet komentárov: 0)

V termíne 25.10. - 28.10.2015 sa v poľskom Rogowe uskutoční konferencia pre pedagógov zameraná na vzdelávanie v oblasti trvalej udržateľnosti. Na konferencii je možná účasť aj študentov doktorandského štúdia. V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa ČO NAJSKÔR na sandfeher@gmail.com - kontaktná osoba: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., riaditeľ BUP na Slovensku.

V termíne 22.11 - 26.11.2015 sa v poľskom Rogowe uskutoční vzdelávacie podujatie pre študentov doktorandského štúdia zamerané na interdisciplinárny, medzinárodný, multikultúrny a regionálny kontext trvalo udržateľného rozvoja. V prípade záujmu pošlite prihlášky najneskôr do 14.9.2015 na ireneusz.zbicinski@p.lodz.pl - kontaktná osoba: prof. Ireneusz Zbicinski.

Viac informácií o konferencii pre pedagógov, doktorandov, ako aj prihlasovací formulár na podujatie pre doktorandov nájdete na http://www.fesrr.uniag.sk/sk/baltic-university/ v rubrike NEWSLETTERS & Oznamy."

Späť