Ponuka absolventskej praxe

napísal (počet komentárov: 0)

Vážení absolventi študijného programu Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu,

Mestská informačná kancelária Poprad, ako príspevková organizácia mesta Poprad poskytuje voľnú pozíciu na absolventskú prax pre študentov cestovného ruchu. Ponuka je vhodná pre absolventov, ktorí hľadajú prácu v Podtatranskom regióne a chcú nabrať nové pracovné skúsenosti. Žiadosti posielajte prosím na adresu:

riaditel@visitpoprad.sk

Kontakt:
Mestská informačná kancelária MIK
Nám. sv. Egídia 43/86
058 01 Poprad


Infotel: 052/16 186
Tel: 052/43611 92
Tel./Fax: 052/7721 394

www.visitpoprad.sk

Späť