Ponuka práce: Koordinátor(ka) práce s mládežou / Mesto Hlohovec

napísal (počet komentárov: 0)

Ponuka aktuálne otvoreného výberového konania na pozíciu Koordinátora práce s mládežou na Mestskom úrade v Hlohovci.:

Ide o príležitosť stať sa prvým Koordinátorom PsM v Hlohovci a pomôcť tak aktívne rozvíjať Hlohovskú mládež prostredníctvom pestrej náplne práce. Rozsah pracovného úväzku je na dohode. Pozícia je vhodná aj pre absolventa či posledné ročníky VŠ. Termín na prihlasovanie je 14. jún 2021. Bližšie informácie o pracovnej pozícii nájdu uchádzači na stránke www.hlohovec.sk/kariera.html.

Mesto sa od roku 2019 snaží systematicky postupne rozvíjať oblasť práce s mládežou na úrovni samosprávy – od založenia mládežníckej iniciatívy mladihc, cez vytvorenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2021-2026, až po aktuálne otvorené výberové konanie na samostatnú pozíciu Koordinátora PsM. Informácie o aktivitách v oblasti rozvoja mládeže realizované mestom za posledné obdobie nájdete na stránke www.hlohovec.sk/mladez.html.

Ísť späť