Pozvánka na prednášku 15.11.2018

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 15.11.2018 sa uskutoční prednáška v rámci programu Erasmus+, zameraná na problematiku manažmentu kultúrnej krajiny, ako aj na stratégie vo vzdelávaní a výskume, založené na vytvorení medzinárodného strategického partnerstva a na sieťovaní v rámci projektu Erasmus+ SUMCULA, s dôrazom na možnosti mobilít študentov, učiteľov a administratívnych pracovníkov v rámci projektu.
 
Prednášku odborne zabezpečuje Dr. Sandor Nemethy z University of Gothenburg, Švédsko. Začiatok prednášky je o 9:15 v budove Katedry práva FEŠRR na Farskej 24, miestnosť FF-11.
 
Záujemcovia sú srdečne pozvaní.

Späť