Pozvánka na medzinárodný online workshop „Degradácia pôdy na Slovensku“

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 15.2.2017 organizuje Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja medzinárodný online workshop na tému „Degradácia pôdy na Slovensku“ určený pre vedeckých pracovníkov, odborníkov z praxe, PhD. študentov a študentov inžinierskeho štúdia.
Workshopu sa zúčastnia aj lektori a vedeckí pracovníci z 11-tich partnerských krajín, pričom prednášať budú pedagógovia z SPU v Nitre. V prípade záujmu o účasť je potrebné sa prihlásiť na adrese anna.bandlerova@uniag.sk najneskôr do 10.2.2017. Do e-mailu uveďte meno, pozíciu/stupeň štúdia a Vaše pracovisko/odbor.

Workshop sa uskutoční v rámci programu Erasmus+ Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní projektu IUCLAND (International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries), č. 561841-EPP- 1-2015- 1-IT- EPPKA2-CBHE- JP, ktorý spája univerzity a výskumné organizácie z Európy, Strednej Ázie a Číny.

Pozvánka

Späť