Pozvánka na výberovú prednášku

napísal (počet komentárov: 0)

 

 

 

 

 

Vážení študenti,

pozývame Vás na výberovú prednášku s aktuálnou témou, ktorá sa zameria na dve dôležité oblasti:

  • praktické skúsenosti mesta Nitra z oblasti implementácie modelu CAF (Common Assessment Framework) -  ako systému manažmentu kvality
  • prínosy implementácie projektov (Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), grantov EÚ) pre samosprávu - mesto Nitra

Prednášajúci:   Ing. Monika Reiskupová, Mgr. Vladimír Ballay, Mestský úrad Nitra

Dátum a čas:   24. 4. 2024 o 13.30 h

Miesto:       SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-02

Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ísť späť