Pozvánka na Výberovú Prednášku: Ako zvládajú samosprávne kraje prenesené kompetencie štátu a hospodárenie s majetkom v oblasti zdravotníctva

napísal (počet komentárov: 0)

Vážené študentky a študenti

pozývame Vás na výnimočnú výberovú prednášku s aktuálnou a rezonujúcou témou, ktorá sa dotýka každého z nás: "Ako zvládajú samosprávne kraje prenesené kompetencie štátu a hospodárenie s majetkom v oblasti zdravotníctva." Prednáška sa zameriava na skúmanie výziev a príležitostí, ktoré priniesol prenos správy nemocníc na samosprávne kraje. Budeme sa venovať aj absencii usmernení a systému financovania, ktoré sú kľúčové pre efektívne riadenie zdravotníckych zariadení.

Kedy a kde?

📅 Dátum: 27. marec 2024

⏰ Čas: 13:30

📍 Miesto: Prednášková miestnosť A-02

Prezentovať bude: Ing. Peter Bulla, PhD., Riaditeľ Expozitúry NKÚ SR v Nitre

Nenechajte si ujsť príležitosť dozvedieť sa viac o tom, ako sa naše samosprávne kraje vyrovnávajú s novými výzvami a ako môžeme spoločne prispieť k ich lepšiemu fungovaniu.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ísť späť