Smútočné oznámenie

napísal (počet komentárov: 0)

 

Ústav práva s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 24. februára 2023 zomrela naša kolegyňa

 

JUDr. Lídia Bezáková, CSc.

 

vo veku nedožitých 81 rokov.

 

JUDr. Lídia Bezáková, CSc.  sa narodila 13. apríla 1942. Skoro celý svoj produktívny život pracovala na SPU na Katedre práva. Bola dlhé obdobie vedúcou katedry a zaslúžila sa tak o rozvoj katedry, ako aj o výchovu  mladej generácie.

Bola autorkou a spoluautorkou mnohých odborných, vedeckých článkov, ako aj učebných pomôcok. Bola obľúbená, tak medzi svojimi kolegami, ako aj  študentami. Nebolo snáď človeka, ktorému by nebola ochotná poradiť, či pomôcť.

Na Katedre práva pôsobila do 1. septembra  2014.

Bolo nám cťou, že sme mohli s JUDr. Lídiou Bezákovou, CSc.  pracovať a mohli sa od nej  učiť.

Posledná rozlúčka s JUDr. Lídiou Bezákovou, CSc.  bude na Mestskom cintoríne v Nitre  v stredu 1. marca 2023 o 15.00 h.

 

Česť jej pamiatke

 

V Nitre 25. februára 2023                                                                           Kolektív Ústavu práva

Ísť späť