Študijné poradkyne na akad. rok 2021/2022

napísal (počet komentárov: 0)

  • pre študentov ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ - doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. (Ústav európskych politík a verejnej správy)
  • pre študentov ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - Ing. Veronika Svetlíková, PhD. (Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka)
 
 
 
 
Študijné poradkyne poskytujú poradenskú pomoc všetkých študentom príslušného študijného programu.
Sú poradkyňami v otázkach štúdia, pri zostavovaní študijných plánov, objasňovanie princípov kreditového systému, pochopení a výklade študijného poriadku a ďalších vnútorných predpisov univerzity a jej fakúlt, pomáhajú študentom pri riešení praktických problémov spojených so štúdiom.

Ísť späť