Úspech v rámci publikačnej činnosti na katedre práva

napísal (počet komentárov: 0)

Rok 2020 môže Katedra práva na FEŠRR právom považovať za jeden z úspešných v rámci svojej publikačnej činnosti. Okrem viacerých článkov v renomovaných časopisoch a vydania nového čísla časopisu EU Agrárian Law sa nám na vianoce na stôl dostali dve významné medzinárodné vedecké monografie. Prvou je monografia z dielne Univerzity A. Mickiewiczav Poznani v Poľsku, ktorá vyšla pod názvom Legal and EconomicAspects of Associations of AgriculturalProducers in selected countries of the World (Právne a ekonomické aspekty združení poľnohospodárskych výrobcov vo vybraných krajinách sveta). Monografia je venovaná otázkam združení poľnohospodárskych výrobcov v rôznych krajinách sveta. Autormi monografie sú významní odborníci z Nemecka, Francúzska, Talianska, Slovinska, Argentíny, Španielska a Slovenska. Autorkou kapitoly o združeniach poľnohospodárskych výrobcov na Slovensku je doc. Ing. JUDr. Jarmila Lazíková ,PhD.

Ako druhá sa nám dostala do rúk medzinárodná vedecká monografia od autorky doc.JUDr.Lucii Palšovej,PhD. pod názvom „Poľnohospodárska pôda-pole konfliktov (AgriculturalLand,Field of konflicts). Monografia bola vydaná vydavateľstvom na univerzite vo Varšave a zaoberá sa aktuálnymi problémami konfliktov na poľnohospodárskej pôde z pohľadu právneho .

Obom autorkám gratulujeme.

Ísť späť