Úspešný Workshop "Cesta k udržateľnosti"

napísal (počet komentárov: 0)

Viac

Udržateľnosť je jedným z najpoužívanejších slov, keď sa diskutuje o našom budúcom vývoji, nehľadiac na to, či hovoríme o budúcnosti našej spoločnosti, biznisu, prírody alebo planéty samotnej. Workshop, ktorý sa konal v priestoroch Coworkingového centra SPU (28.2.2024) bol zameraný na aktuálny stav a na výzvy budúcnosti. Prvou prednášajúcou bola Mgr. Jaroslava Slavková (Klimatologická služba SHMÚ), ktorá sa vo svojej prednáške zamerala na aktuálny stav klímy vo svete a na Slovensku, častejšie sa vyskytujúce extrémy počasia, zmenu ročných období a aké sú predikcie do budúcnosti. Na ňu nadviazali Mgr. Dominika Lorencová a Mgr. Lucia Demovičová (Odbor environmentálneho manažérstva SAŽP) s témou environmentálneho označovania produktov, ako sa niektoré značky tvária environmentálne vhodné pre človeka a prírodu, pričom nemajú na to certifikáty. Preto vo svojej prezentácii ukázali aj skutočne vhodné označovanie produktov. Na tému Udržateľnost vs. spotrebiteľské správanie vystúpili Ing. Katarína Vajliková a Mgr. Veronika Pogányová (Stredisko environmentálnej výchovy Dropie SAŽP), keď hovorili o vývoji spotrebiteľského správania od minulosti až po súčasnosť a ako je potrebné nájsť rovnováhu medzi prácou a množstvom vyrobeného, resp. spotrebovaného tovaru. So spotrebovanými potravinami nasledovala Ing. Alexandra Kolarik (Kompostovacia asociácia Slovenska), ktorá sa zamerala na tému bioodpadu, aktuálny stav zberu na Slovensku a jeho vhodné použitie pre vyživovanie a obnovovanie pôdnych vlastností. Následne sa od prírody prešlo k udržateľnosti telesnej kompozície s doc. Martinou Gažarovou (FAPZ SPU), ktorá povedala ako správne určiť obezitu a ako jej predchádzať, aké sú typy postáv a aké sú možnosti určovania telesných parametrov. Poslednou prednášajúcou bola Ing. Eva Ivanišová (FBP SPU) s témou Jedlý hmyz a jedlé kvety, ktorá rozprávala o možnosti využívania jedlých kvetov v našich pokrmoch, ale aj o výživových hodnotách hmyzu, o výhodách a nevýhodách ich konzumácie. Počas tejto prednášky mali študenti možnosť ochutnať niektoré kvety ako napríklad ruža a fialka, ale aj sušené larvy a kobylky.

Ísť späť