Úvodné stretnutie partnerov projektu o ekologickom poľnohospodárstve

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 3. a 4. júla 2023 sa na pôde Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja uskutočnilo úvodné medzinárodné partnerské stretnutie k projektu Erasmus+ KA220 Kooperačné partnerstvá „Education, training and innovations in conversion to organic farming – ETICOF č. 2022-1-SK01-KA220-HED-000086079.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z partnerských inštitúcii, ktorými sú Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (ČR), Thüringer Ökoherz e.V. (Nemecko), Maďarská univerzita poľnohospodárstva a prírodných vied (Maďarsko) a Univerzita aplikovaných vied Erfurt (Nemecko).

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bola ako koordinátor projektu zastúpená riešiteľmi z FEŠRR a FAPZ.

Projekt, ktorý bude implementovaný počas obdobia 36 mesiacov má za cieľ podporiť prechod poľnohospodárov z konvenčnej poľnohospodárskej výroby na ekologickú produkciu, a to najmä podporou vzdelávania v tejto oblasti a tvorbou inovatívnych študijných a metodických materiálov.

Na stretnutí boli prediskutované jednotlivé pracovné balíky, rozdelenie úloh medzi partnermi, zapojenie cieľových skupín do aktivít ako aj ďalšie otázky ohľadne manažmentu a administrácie projektu.

Dvojdňový program stretnutia priniesol bohatú diskusiu a výmenu skúseností v oblasti ekologického poľnohospodárstva a zároveň naštartoval prvé aktivity projektu, ktoré budú kľúčové pre jeho celkovú implementáciu a naplnenie stanovených cieľov.

Ísť späť