Úvodné stretnutie projektu EDULAW č 2020-1-SK01-KA226-HE-094316

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 31.5.2021 sa uskutočnilo úvodné stretnutie projektu pod názvom: Cesta k európskemu smart vzdelávaniu v agro-environmentálnom práve počas COVID-19 krízy.

Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo online sa zúčastnilo okrem koordinátora, ktorým je SPU a to katedra práva na FEŠRR, 7 ďalších partnerov z Talianska, Poľska a Portugalska.
Projekt koordinuje doc. JUDr.Lucia Palšová, PhD. Projekt sa rieši v rámci programu ERASMUS+ KA2 STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ. Doba realizácie projektu je: 01.04.2021. - 01.04.2023.

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac, navštívte našu web stránku: http://edulaw.uniag.sk/

Ísť späť