Výzva na prihlasovanie na mobility zamestnancov v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2019/20 je OTVORENÁ

napísal (počet komentárov: 0)

 

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov SPU v Nitre si Vás dovoľuje upozorniť, že termín na prihlasovanie na mobility zamestnancov v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2019/20 je PREDĹŽENÝ do 30.4.2019.
 
Viac informácií o podaní prihlášok nájdete na http://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4951/

Späť