Volebné zhromaždenie pre voľbu dekana FEŠRR stanovilo termín uskutočnenia voľby kandidáta na dekana na deň 21. marca 2024 o 09:00 v miestnosti A-02

napísal (počet komentárov: 0)

Volebné zhromaždenie pre voľbu dekana FEŠRR na svojom zasadnutí 9.2.2024 stanovuje termín uskutočnenia voľby kandidáta na dekana na 21.3.2024 o 09:00 v miestnosti A-02 a lehotu na podávanie návrhov kandidátov na dekana fakulty do 5.3.2024. Volebné zhromaždenie pre voľbu dekana FEŠRR schvaľuje aj organizačné zabezpečenie a harmonogram volieb kandidáta na dekana FEŠRR SPU v Nitre na funkčné obdobie 2024 – 2028 (príloha).
 
 

Ísť späť