Výberová prednáška

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 20.11.2023 sa študenti Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja zúčastnili výberovej prednášky v priestoroch regionálneho centra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v Nitre. Výberová prednáška bola zorganizovaná v rámci výučby predmetu Kohézna politika pre študentov 1. ročníka inžinierskej formy štúdia. Výberovú prednášku s tematickým zameraním na nové programové obdobie kohéznej politiky a kompetencií regionálneho centra zastrešil doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., senior projektový koordinátor regionálneho centra. V rámci odbornej diskusie mali študenti možnosť interakcie aj s Ing. Viktor Deszatom, absolventom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v Nitre. Študenti diskutovali aj možnosť odbornej praxe a možnosti zamestnania po ukončení vysokoškolského štúdia.

prof. Pavol Schwarcz

Ísť späť