Výberová prednáška: Hodnotenie verejných investícií ...

napísal (počet komentárov: 0)

Výberová Prednáška: Hodnotenie verejných investícií a hľadanie najlepšieho z možných svetov

Dňa 27.11.2023 sme sa ponorili do fascinujúceho sveta verejných investícií v spoločnosti dvoch výnimočných prednášajúcich, Martina Kmeťka a Daniela Mušeca z Útvaru hodnoty za peniaze, Ministerstva financií SR.

Hostia nás preniesli cez pestrú paletu hodnotenia investičných projektov v časovom rozsahu od roku 2016 do roku 2022. Ich odborný pohľad a analytický prístup umožnili študentom lepšie porozumieť, ako správne hodnotiť projekty pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Prezentujúci cez príklady priblížili, ako efektívne rozhodovanie môže znamenať viac výsledkov za menej peňazí. Ich skúsenosti jasne ukázali, že hlavným problémom na Slovensku nie je nedostatok finančných prostriedkov, ale nedostatok dôkladnej prípravy. Príprava, ktorá šetrí čas a peniaze v implementácii projektov, je kľúčovým faktorom úspechu.

Medzi najzaujímavejšie zistenia patria poznatky o dlhom procese prípravy veľkých investičných projektov na Slovensku. Napríklad, výstavba diaľnice si bežne vyžaduje až 14 rokov, čo podčiarkuje komplexnosť a dôležitosť prípravných fáz projektov.

Na záver prednášky ponúkli prednášajúci pre nadšených študentov príležitosť letnej praktickej stáže na ÚHP v rozsahu 6-8 týždňov. Táto možnosť je skvelým spôsobom, ako získať praktické skúsenosti v oblasti hodnotenia verejných investícií. Pre ďalšie informácie kontaktujte: ivan.takac@uniag.sk

Ísť späť