Výberová prednáška na tému "Manažérska komunikácia v medzinárodnej spoločnosti vo virtuálnom svete"

napísal (počet komentárov: 0)

Téma: Manažérska komunikácia v medzinárodnej spoločnosti  vo virtuálnom svete - výberová online prednáška.

Výberová prednáška je zameraná na tri významné podnikové aktivity – 1. Ako viesť efektívne schôdze vo virtuálnom svete, 2. Ako virtuálne manažovať a motivovať tím a 3. Ako viesť virtuálne školenia.

Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová, OSRAM, a. s. Nové Zámky

Dátum a čas: 12. 11. 2021, 9:00 – 10:30 h

Online prenos: MS Teams

Link: https://lnk.sk/otjs

Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť