Zápisnica 01/2024 zo zasadnutia volebného zhromaždenia pre voľbu dekana Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.02.2024

napísal (počet komentárov: 0)

Ísť späť