Zručnosti budúcnosti - Adaptácia na zmenu

napísal (počet komentárov: 0)

Lektor: Mgr. Matúš Draganovský - pôsobí ako Learning Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. Facilituje co-create a design thinking workshopy, kde využíva bohaté skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác.

Ísť späť