Čo je CEEPUS?

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Od akademického roku 2009/2010 je do programu zapojená aj Univerzita v Prištine v Kosove, od akademického roku 2011/2012 do programu pristúpilo aj Moldavsko

Viac informácií o programe CEEPUS:

https://ceepus.saia.sk/

 

Výberové konania na mobility v rámci programu CEEPUS

Fakulta európskych štúdii a regionálneho rozvoja vypisuje výberové konanie na mobility v rámci programu CEEPUS na partnerských univerzitách v rámci projektu CEEPUS č. SI-1817-01-2324 Tourism and Agriculture Sustainable Alliances - #TASA Rural tourism programs network na ZS akad. roka 2023/2024.

CEEPUS mobility zahŕňajú:

- semestrálne pobyty pre študentov

- 1 mesačné-krátkodobé pobyty pre študentov zamerané na spracovanie bakalárskej, diplomovej a dizertačnej práce

- prednáškové pobyty pre učiteľov.

 

Termín na prihlásenie sa na CEEPUS mobilitu: 9.6.2023

 

Pre bližšie informácie o CEEPUS mobilitách a výberovom konaní prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky:

Ing. Veronika Dalkovičová Veronika.Dalkovicova@uniag.sk

037/641 5757

CEEPUS na FEŠRR

Fakulta EU štúdií a regionálneho rozvoja SPU sa stala partnerom v projekte CEEPUS č. SI-1817-01-2324 Tourism and Agriculture Sustainable Alliances - #TASA network, pod vedením prof. E. Marišovej z Ústavu práva. Koordinátorom celého projektu, v ktorom participuje 29 univerzít, je doc. Lazar Pavić z  Fakulty logisitky, Univerzita v Maribore, Slovinsko.

Sieť #TASA sa priamo zameria  na  známe prepojenia medzi poľnohospodárstvom, cestovným ruchom a sektorom pohostinstva a partnerské univerzity  sú pripravené na intenzívnu spoluprácu  na nových väzbách prostredníctvom vzdelávacích a výskumných aktivít medzi cestovným ruchom, poľnohospodárstvom a pohostinstvom v špecifických trvalo udržateľných kontextoch. Primárne tematické súbory, ktoré trvalo definujú spojenectvá v sieti TASA, sú najmä rozvoj vidieckeho turizmu v trvalo udržateľnom kontraste medzi mestom a vidiekom  ako aj blahobyt, udržateľný životný štýl a miestna produkcia a spotreba potravín.

Partnerské univerzity, ktoré počas trvania 1. roka projektu (2023-2024) budú prijímať a vysielať študentov a pedagógov na krátkodobé a dlhodobé mobility v anglickom jazyku, sú nasledovné:

 • University of Tirana, Department of Marketing-tourism, Faculty of Economy, Albánsko
 • BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Department for Landscape, Spatial and Infrastructure Sciences, Albánsko
 • University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Bosna a Hercegovina
 • University of East Sarajevo, Faculty of Economics, Bosna a Hercegovina
 • Higher School of Insurance and Finance – Sofia, Finance, Bulharsko
 • Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, Česká republika
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek, Chorvátsko
 • University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Chorvátsko
 • Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Szent István Campus, Maďarsko
 • Széchenyi István University, Department of Marketing and Management, Maďarsko
 • Technical University of Moldova, Faculty of Agricultural, Forest and Environmental Sciences, Moldavsko
 • University of Donja Gorica, University of Donja Gorica, Čierna Hora
 • University of Montenegro, Biotechnical faculty, Center for subtropical cultures in Bar, Čierna Hora
 • University of Montenegro, Faculty of Tourism and Hotel Management, Čierna Hora
 • Cyril und Methodius University in Skopje, Faculty for Agricultural Sciences and Food, Severné Macedónsko
 • University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, Severné Macedónsko
 • Jagiellonian University in Kraków, Institute of Geography and Spatial Management, Poľsko
 • Poznan University of Life Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Poľsko
 • Warsaw School of Economics, Tourism Economy Research Unit, Poľsko
 • Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Civil and Environmental Engeneering, Institute of Environmental Engineering, Poľsko
 • Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Poľsko
 • University of Oradea, Department of Geography, Tourism and Territorial Planning, Rumunsko
 • University of Belgrade, Faculty of Agriculture – Institute of Agricultural Engineering, Srbsko
 • University of Belgrade, University of Belgrade, Faculty of Geography, Srbsko
 • University of Novi Sad, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Faculty of Science, Srbsko
 • University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences, Slovinsko
 • University of Maribor, Faculty of Logistics, Slovinsko
 • Slovak university of Agriculture in Nitra, Faculy of European Studies and Regional Development, Slovensko

 

Koordinátorkou mobilít študentov a pedagógov z FEŠRR SPU je Ing. V. Dalkovičová z Dekanátu FEŠRR SPU Nitra.

 

Kordinátorka CEEPUS siete za FEŠRR:

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Ústav práva

Trieda A.Hlinku 2, 94976 Nitra

Tel.: +421 915 999 565

eleonora.marisova@uniag.sk

Pre záujemcov o program CEEPUS

Skúsenosti študentov FEŠRR zo študijných pobytov v rámci programu CEEPUS: