ODBOR: EKONOMIKA A MANAŽMENT

Študijné programy

Akreditované študijné programy na I. stupni štúdia

  • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
  • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Akreditované študijné programy na II. stupni štúdia

  • Regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
  • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Akreditované študijné programy na III. stupni štúdia

  • Integrovaný rozvoj vidieka