Členovia Odborovej komisie pre študijný odbor ekonómia a manažment na obdobie 2022 – 2026

 

Predsedníčka:

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Podpredseda:

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Členovia:

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Prahe

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Josef Drábek, CSc., Technická univerzita vo Zvolene

Ing. Dušan Drábik, PhD., Wageningen University v Holandsku

prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

doc. Ing. Ivan Takáč, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Tajomník:

Doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre