Členovia Odborovej komisie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v študijnom odbore  Ekonómia a manažment

  • prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., predsedníčka Odborovej komisie  - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Dr.h.c.prof. Ing. Peter Bielik, PhD. -  Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • doc. Ing. Štefan Buday, PhD. - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.  - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.  - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • prof. Ing. František Kuzma, PhD.  - Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.  - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc. - Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
  • prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.- podpredseda Odborovej komisie - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • prof. Ing. Iva Živělová, CSc.  - Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií, Mendelova univerzita v Brne