Členovia Odborovej komisie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v študijnom odbore  Verejná správa a regionálny rozvoj

 • prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., predsedníčka Odborovej komisie  - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Dr.h.c.prof. Ing. Peter Bielik, PhD. -  Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • doc. Ing. Štefan Buday, PhD. - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.  - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.  - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • prof. Ing. František Kuzma, PhD.  - Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.  - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • doc. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.- podpredseda Odborovej komisie - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • prof. Ing. Iva Živělová, CSc.  - Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií, Mendelova univerzita v Brne

 

Členovia Odborovej komisie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v študijnom odbore  Environmentálny manažment

 • prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.- predseda Odborovej komisie, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
 • prof.  RNDr. Pavol Bielek, DrSc. – podpredseda Odborovej komisie, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
 • prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. -  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
 • doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
 • prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • RNDr. Ľuboš Halada, PhD.  - Ústav krajinnej ekológie, Slovenská akadémia vied Bratislava
 • prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.  - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
 • prof. RNDr. László Miklos, DrSc.  - Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita Zvolen
 • prof. Ing. Ján Novák, PhD. - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
 • RNDr. Ing. Jaroslav Rožňovský, CSc. – Český hydrometerologický ústav Brno                     
 • prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. – Mendelova univerzita Brno
 • prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, PhD. – Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
 • doc. RNDr. Janka Zlinská, CSc. – Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita Trnava