Centrum medzinárodných programov (CMP)

Telefón: +421 37 641 5081

  E-mail: cip@uniag.sk
Vedúci: Ing. Norbert Floriš, PhD
Sekretariát: Monika Bédiová

 

O nás
Zamestnanci    
Projektoví manažéri CMP Projekty manažované a administrované CMP Dokumenty CMP Správy za činnosť CMP Aktuálne výzvy na podávanie medzinárodných projektov Konzultačné hodiny CMP