Databázy hostiteľských organizácií na stáž

Databázy, ktoré pomôžu vyhľadať si hostiteľskú organizáciu na stáž a opačne zas podnikom vhodného študenta, ktorý je zaregistrovaný v databáze:

Odporučená databáza Európskej komisie, vytvorená v rámci projektu ESN: http://erasmusintern.org/

Vyhľadávanie možností školení pre zamestnancov VŠ (staff weeks, tréningy, job shadowing):

 

Iné databázy: