Dekan

Dekankou fakulty pre funkčné obdobie od 1. júna 2020 do 31. mája 2024 bola na základe návrhu Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre menovaná rektorkou  SPU.

                   

doc. Ing. OĽga Roháčiková , PhD.,

tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/rohacikova.jpg