Dekan

Dekankou fakulty  pre funkčné obdobie od 1.06.2016 do 31.05.2020 bola na základe návrhu Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre menovaná rektorom SPU

                                     

doc. Ing. OĽga Roháčiková , PhD.,

tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/rohacikova.jpg