Diseminácia

  • 1. Poľnohospodár, ročník 58, číslo 3-4, 18.10.2013, strana 3 a 5 je článok od doc. Schwarczovej: FEŠRR a FBP získali J. Monnet Centrum excelentnosti: Pozemková politika EU - Cesta k udržateľnej Európe.