Agrárne právo EÚ

Agrárne právo EU , vedecký časopis pre teóriu a aplikáciu agrárneho práva EU. 

Prehľad jednotlivých čísiel časopisu Agrárne právo EU: klikni sem

Termíny a adresa zasielania príspevkov:

  • do 15.II príslušného kalendárneho roka
  • do 30.IX. príslušného kalendárneho roka

adresa : Katedra práva , 94901 Nitra,Farská 24  Ing. Monika Bumbalová,PhD., výkonný redaktor, apeu@uniag.sk