Fakultný koordinátor Erasmus +

Doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
tel.: 00421/37/6415079 
e-mail: Lucia.Palsova@uniag.sk
Farská, 24 prízemie