Hosťujúci profesori

1. Francesco Di Iacovo (University of Pisa, Italy): prednáška na seminári: „Porovnanie právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ“ (4.-5.12.2014)

2. JUDr. Jaroslav Puškáč (generálny riaditeľ Sekcie legislatívy, MPaRV): prednáška na seminári: „Porovnanie právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ“ (4.-5.12.2014)

3. Doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra): prednáška na seminári: „Porovnanie právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ“ (4.-5.12.2014)

4. Ing. Pavel Ciaian, PhD. (Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre European Commission, Španielsko):  prednáška na seminári: „Porovnanie právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ“ (4.-5.12.2014) a výučba na predmete Legislatíva EÚ

5. Ing. Dušan Drabik, PhD. (Wageningen University, Holandsko) prednáška na seminári: „Porovnanie právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ“ (4.-5.12.2014) a výučba na predmete Legislatíva EÚ

6. Dr.h.c. prof. Edward Pierzgalski (Forest Research Institut, Poľsko): prednáška na seminári: „Porovnanie právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ“ (4.-5.12.2014)