IMRD - spoločný medzinárodný program v oblasti rozvoja vidieka

(International Master of Sciences in Rural Development – Joint Degree)

Viac informácií o programe: https://www.imrd.ugent.be/

Štruktúra predmetov a schéma mobility v rámci štúdia: https://www.imrd.ugent.be/programme

V rámci pokračovania programu Erasmus Mundus – IMRD majú aj naši študenti možnosť prihlásiť sa na medzinárodné štúdium na druhom stupni štúdia, ktoré organizuje konzorcium zložené zo 6 európskych a 6 mimoeurópskych univerzít. Program sa realizuje v rámci grantovej schémy ERASMUS +, KA1, EMJMD.

O programe:
Študenti počas spoločného dvojročného inžinierskeho štúdia získajú teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti rozvoj vidieka, regionálneho rozvoja a ekonomiky poľnohospodárstva. Výučba na všetkých univerzitách konzorcia prebieha v anglickom jazyku , ale vybrané predmety je možné absolvovať aj v iných jazykoch (napr. nemčina, francúzština, španielčina a pod.).

Po ukončení štúdia získa študent spoločný medzinárodný diplom v študijnom programe “Medzinárodný rozvoj vidieka" (Joint Degree).

Spoločný diplom vydávajú nasledovné univerzity konzorcia:
Univerzita Ghent (Belgicko)-koordinátor,
Agrocampus Ouest (Francúzsko),
Humboldtová univerzita v Berlíne (Nemecko),
Univerzita Pisa (Taliansko),
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko)

Ďalšími partnerskými univerzitami, na ktorých môžu študenti študovať sú:

 • China Agricultural University (Čína),
 • Chungbuk National University (Južná Kórea),
 • Escuela Superior Politecnica del Litoral (Ekvádor),
 • Korea University (Južná Kórea),
 • Nanjing Agricultural University (Čína),
 • Seoul National University (Južná Kórea),
 • University of Agricultural Sciences Bangalore (India),
 • University of Arkansas  (USA),
 • University of Pretoria (Južná Afrika).
 • The Can Tho University, Vietnam

Organizácia štúdia:

 1. Úvodný Modul – Semester I., 30-35 ECTS – všetci študenti študujú na Univerzite v Ghente, v Belgicku
 2. Pokročilý Modul I, - semester II., 15-40 ECTS– možnosť výberu partnerskej univerzity podľa pravidiel programu IMRD (štúdium minimálne na 2 EU partnerských univerzitách, začlenenie štúdia aj na partnerskej univerzite mimo EU)
 3. Case Study (prípadová štúdia) – 10 ECTS, SPU v Nitre, alebo Univerzita v Pise
 4. Pokročilý Modul II, - semester III., 15-40 ECTS– možnosť výberu partnerskej univerzity podľa pravidiel programu IMRD (štúdium minimálne na 2 EU partnerských univerzitách, začlenenie štúdia aj na partnerskej univerzite mimo EU)
 5. Modul Diplomová práca – IV. Semester, 30 ECTS na partnerskej univerzite IMRD konzorcia

Viac informácií o moduloch a predmetoch:
http://studiegids.ugent.be/2016/EN/FACULTY/I/MABA/IMRDEV/IMRDEV.html 

Štipendium:
Od akademického roku 2010/2011 môže byť aj európskym študentom pridelené štipendium Erasmus Mundusktoré slúži na pokrytie nákladov spojených so štúdiom (školné, zápis, prípadová štúdia a pod.). Študenti môžu tiež žiadať o ďalšie štipendiá ako napr. Erasmus a dofinancovať si tak štúdium IMRD.

Viac informácií o štipendiách IMRD programu:
https://www.imrd.ugent.be/tuition-and-scholarships

Požiadavky na uchádzačov o IMRD štúdium:

 • Minimálne vzdelanie – BSc. Štúdium na univerzite (3 roky) v oblastiach: biologické vedy, poľnohospodárske vedy (preferovaná je ekonomika poľnohospodárstva) s dobrým celkovým prospechom
 • Predložiť výpis za predchádzajúce štúdium (Transcript of Records) s ohľadom na základné vedomosti a zručnosti v oblastiach: matematika a/alebo štatistika, agronómia a/alebo biológia a/alebo environmentálne vedy, spoločenské vedy/sociológia a/alebo rozvoj vidieka a/alebo ekonómia.
 • Jazykové požiadavky: anglický jazyk– dokladovať jedným z nasledovných certifikátov (nie starším ako 5 rokov):
  • TOEFL IBT 80
  • TOEFL PBT 550
  • ACADEMIC IELTS 6,5 overall score
  • CEFR B2 Issued by a European university language centre
  • ESOL CAMBRIDGE English CAE (Advanced)

Postup pri prihlasovaní:
Prihláška sa podáva on-line formou, viac informácií nájdete na: https://www.imrd.ugent.be/application

 
IMRD Technický lokálny koordinátor na SPU v Nitre:
Ing. Norbert Floriš, PhD.
e-mail: norbert.floris@uniag.sk
tel.: 037/ 6415081
fax: 037/ 6415080
 

IMRD Akademická lokálna koordinátorka:
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
e-mail: anna.bandlerova@uniag.sk
tel:037/ 6415730

Prípadové štúdie IMRD Nitra