Plenárne zasadnutie WP5 projektu INVEST

Dňa 18. novembra 2021 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie WP5 projektu INVEST, na ktorom sa diskutovalo o plánovaní a implementácii propagačných aktivít v rámci projektu INVEST na miestnej a svetovej úrovni.

Prediskutované boli nasledujúce body:

  • Zapojenie zainteresovaných strán na miestnej úrovni
  • Spolupráca s priemyselnými združeniami
  • Personál vyčlenený na propagačné aktivity
  • Školenie o používaní backendu a administračného portálu webovej stránky, ako aj o používaní sociálnych sietí (správa noviniek, udalostí, príspevkov atď.)
  • Výsledky a závery týkajúce sa zimnej školy
  • Priebežné informácie o pokroku práce týkajúceho sa: (a) virtuálneho kampusu, (b) EDUC8EU, (c) vzdelávacích spoločenstiev

Partneri sa podelili o dosiahnuté pokroky a dohodli sa na ďalšom postupe.

Najbližšie stretnutie sa bude konať vo februári 2022.