Kalendár udalostí 05.12.2019

štvrtok, 05.12.2019

  1. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v ak.r. 2018/2019

     Predkladá: dekanka fakulty

 

    2. Inauguračné konanie