Kalendár udalostí 25.02.2020

utorok, 25.02.2020

  1. Kontrola uznesení

  2. Správa o hospodárení FEŠRR za rok 2020

Predkladá: tajomníčka fakulty

  1. Návrh metodiky rozpisu dotačných prostriedkov pre pracoviská FEŠRR na rok 2020

Predkladá: tajomníčka fakulty

  1. Rôzne