Kalendár udalostí 21.04.2020

utorok, 21.04.2020

  1. Aktuálne otázky, týkajúce sa zabezpečenia výchovno-vzdelávacej, vedeckovýskumnej a podnikateľskej činnosti na fakulte

Predkladá: dekanka

  1. Rôzne