Kalendár udalostí 23.06.2020

utorok, 23.06.2020

  1. Kontrola uznesení

  2. Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za letný semester ak. r. 2019/2020

Predkladajú: vedúci katedier

  1. Rôzne